KURUMUMUZ

 

Halk Sağlığı Müdürlükleri 02 Kasım 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra teşkilatıdır. Halk Sağlığı Kurumuna bağlı taşra birimlerinin ildeki yönetim, koordinasyon ve denetim faaliyetleri Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Bu çerçevede MALATYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ kurulmuş ve kamu hizmetini vermeye başlamıştır.

 • Halk sağlığını korumak ve geliştirmek,
 • Sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek,
 • Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak

Halk Sağlığı Müdürlüklerinin başlıca görevleridir.

 

MALATYA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Bünyesinde Bulunan Birimler;

 • Aile Hekimliği Uygulama ve Değerlendirme Birimi
 • Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimi
 • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birimi
 • Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Birimi
 • Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi
 • Destek Hizmetleri Birimi

 

MALATYA İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE Bağlı Sağlık Kuruluşları;

 • Toplum Sağlığı Merkezleri (13 Adet)
 • Aile Sağlığı Merkezleri (74 Adet)
 • Halk Sağlığı Laboratuarı
 • Yazıhan İlçe Entegre Devlet Hastanesi
 • AÇSAP Merkezi Baştabipliği
 • Verem Savaş Dispanseri (1 Adet)
 • Sıtma Savaş Dispanserleri
 • Sağlık Evleri (117 Adet)

 

Müdürlüğümüz halen 1.140 adet personel ile ilimiz sınırlarındaki sağlık hizmetlerini yürütmektedir.

MİSYONUMUZ

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumunun belirlediği sağlık politikaları doğrultusunda; dil, din, ırk, sosyal sınıf ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek ve bu hususta gerekli düzenlemeleri yaparak, halkımıza en etkin ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmetini sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Sağlıkta yüksek kalite standartlarını benimseyip, halkın sağlık düzeyinin ve sağlık bilincinin artırıldığı bir hizmet anlayışıyla daha sağlıklı nesiller yetiştirerek bölgesel ve ulusal düzeyde alanında lider bir kurum olmaktır.

HİZMET ANLAYIŞIMIZ

Halkımızın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedef edinmiş kurumumuz;

Sağlık sektöründeki yenilikleri takip ederek sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere, evrensel hasta hakları doğrultusunda zamanında, tam, doğru, ulaşılabilir ve güvenilir sağlık hizmetini sunmayı hedefleyen bir hizmet anlayışına sahiptir.

Hizmet veren personelimize kendilerini sürekli geliştirme ortamının sağlanıp, ekip ruhunun güçlendirilmesi desteklenmekte olup, çağdaş yönetim anlayışı benimsenmiştir.

Halk Sağlığı alanındaki bilimsel gelişmelerin takibi yapılıp, yeni uygulamaların çalışmalarımıza maksimum entegrasyonu sağlanarak, hizmet kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 Müdürlüğümüzün hizmet verdiği her alanda, çalışanlarımızın ve hizmet alanların beklentilerinin değerlendirilip bireysel, kurumsal ve toplumsal memnuniyetin arttırılması önceliklerimiz arasındadır.

 

 

Copyright © 2011 - 2017  Malatya İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
Web Yazılım & Tasarım Tekno-Sel